Belangrijk

Koopzondagen 2018

Voor 2018 werden volgende koopzondagen vastgelegd:

7 januari (soldenshopping) | 18 maart (Lier Winkelplezier) | 24 juni (Summer Kick Off) | 1 juli (soldenshopping) | 9 september (Boulevard Gommaar) | 7 oktober (Weekend van de Klant) | 16 december (Kerstshopping) | 23 december (Kerstshopping) | 30 december (Kerstshopping).

Voor 2019 vermelden we alvast: 6 januari

Berichten

Lidgeld 2018

Met de start van dit nieuwe jaar is natuurlijk ook het moment aangebroken om het lidmaatschap te vernieuwen. Het lidgeld bedraagt ook dit jaar slechts 90 EUR. Je steunt daarmee onze werking, en … je krijgt er ook heel wat voor in de plaats.

Op zijn minst toon je je met het lidmaatschap solidair met de andere handelaars in Lier. Samen staan we sterker.
Maar met je steun, slagen we er ook in om samen met het stadsbestuur concrete acties te ondernemen. Dat bewezen we het afgelopen jaar. Ook in 2018 staat er heel wat op stapel. Daarover verder al meteen meer.
Om je lidmaatschap te vernieuwen volstaat het om 90 EUR over te schrijven op rekeningnummer BE24 7360 3435 4838 met vermelding van de naam van je handelszaak en het ondernemings- of BTW nummer.
Ken je collega-ondernemers die nog geen lid zijn, geef hen dan deze gegevens door en maak hen warm voor een lidmaatschap.

Als lid zullen je mailadres en je basis adresgegevens in onze database worden bewaard, enkel met het doel om u verder op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten. Wij geven deze informatie geenszins door aan derden. U hebt tevens ten alle tijde het recht om uw informatie in onze database te raadplegen, wijzigingen te vragen of de vermelding te laten wissen. Wens je meer info, stuur dan een bericht naar info@liershopping.be.

Heb je nog vragen of suggesties, aarzel dan niet om contact op te nemen. Dat kan het eenvoudigste via info@liershopping.be.

Algemene Vergadering

21 februari 2018 | 20 uur | Feliks — Kartuizersvest 5

Bij deze word je van harte uitgenodigd op de Algemene Vergadering van onze vzw. Op de agenda:
– Werking 2017
– Financieel verslag 2017
– Ledenwerving 2017
– Begroting 2018
– Kwijting bestuurders
– Kandidaturen bestuurders
– Planning 2018

We roepen iedereen die zich geroepen voelt ook op om zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Geef je kandidatuur door aan één van onze bestuursleden, of mail bestuur@liershopping.be, liefst ten laatste één week voor de algemene vergadering

Paasactie 2018 | Kraslotjes

Na het succes van onze Paasactie vorig jaar, willen de stad Lier en Lier Shopping vzw we deze actie graag dit jaar herhalen. Aangezien we vorig jaar niet konden inschatten hoe snel de 10.000 krasloten over de toonbank zouden gaan, hebben we dit jaar beslist om het aantal krasloten te verhogen.

Uiteraard zijn we daarom ook dit jaar op zoek naar talrijke deelnemende handelaars en méér leuke prijzen.

De stad vergoedt het drukwerk van de krasloten én biedt alvast in samenwerking met het MOOOV-filmfestival 1.000 filmtickets aan voor de prijzenpot. Daarnaast zijn er nog ruim 500 gadgets (Lier Shopping – handdoeken & leeslampjes) over van vorig jaar die als mooie troostprijs ook opgenomen worden.

Maar zoals gezegd: ook we rekenen vooral ook op jullie prijzen.

Om mee te kunnen doen vind je hieronder de voorwaarden.

– lid zijn van Lier shopping (denk eraan je lidmaatschap te vernieuwen!)

– kortingsbonnen als prijs mogen maar hier dienen ook ‘echte’ prijzen tegenover te staan. bv als je graag 1000 kortingsbonnen geeft van 5%, moeten hier ook een fysieke prijzen tegenover staan van een redelijke waarde.

– duidelijke omschrijving van je prijs, graag kort en bondig

– per deelnemende handelaar mag je maar 2 verschillende omschrijvingen prijsvariabelen (type prijzen) doorgeven (anders wordt het logistiek voor de drukkerij te complex …)

– voor 9 februari moet je je prijs doorgeven via info@liershopping.be

Input gevraagd

Mogen we jullie uitnodigen om ideeën en suggesties door te geven betreffende de aankleding en animatie in en rond onze winkelstraten voor de eindejaarsperiode en de speciale koopzondagen. Stuur ze door naar info@liershopping.be of meld ze bij één van de bestuursleden.

Smiley

In Lier liepen zaterdagmidddag 7 oktober opvallend veel mensen met een gele poncho rond. Dat was niet alleen voor de regen, maar ook voor het kunstproject ‘Share’ van fotograaf Wim Tellier. Hij liet zo’n 400 mensen in vijf halve cirkels rond een gele smiley-luchtballon staan op de Grote Markt. Rond 16u werd vanuit de lucht met een drone een foto gemaakt.

Onze missie

Gegroeid uit de verschillende wijkgebonden handelsverenigingen, bundelen wij onze krachten om zelfstandig maar in samenwerking met het stadsbestuur, Lier voluit op de kaart te zetten als gezellige, uitnodigende en efficiënte winkelstad.

Bestuursleden

  • Judith Van Ouytsel (voorzitter) | ‘t Koffiehoekje | van.ouytsel.co@telenet.be
  • Jos Tobback (penningmeester) | voorzitter Economische Raad | jos.tobback@gmail.com
  • Claudia De Moor (secretaris) | Vos Chemie | cdm@vosschemie-benelux.com
  • Leo Deprince | Garage Deprince | leo@deprince.be
  • Charlotte Cooymans | Lingerie Cozette | cooymans_charlotte@icloud.com
  • Annick Nauwelaerts | Optiek Nauwelaerts | annick.nauwelaerts@telenet.be
  • Katelijne De Preeuw | Oil&Vinegar | katelijnedepreeuw@hotmail.com
  • Steven De Schamphelaere | digi.do drukkerij | steven@digi.do

Lier Shopping vzw | Rechtestraat 29 | 2500 Lier

info@liershopping.be

bank: BE24 7360 3435 4838

BE 0665.758.510