Lidgeld 2019

Met de start van dit nieuwe jaar is natuurlijk ook het moment aangebroken om het lidmaatschap te vernieuwen. Het lidgeld bedraagt ook dit jaar slechts 90 EUR. Je steunt daarmee onze werking, en … je krijgt er ook heel wat voor in de plaats.

Op zijn minst toon je je met het lidmaatschap solidair met de andere handelaars in Lier. Samen staan we sterker.
Maar met je steun, slagen we er ook in om samen met het stadsbestuur concrete acties te ondernemen. Dat bewezen we het afgelopen jaar. Ook in 2019 staat er heel wat op stapel. Daarover verder al meteen meer.
Om je lidmaatschap te vernieuwen volstaat het om 90 EUR over te schrijven op rekeningnummer BE24 7360 3435 4838 met vermelding van de naam van je handelszaak en het ondernemings- of BTW nummer.
Ken je collega-ondernemers die nog geen lid zijn, geef hen dan deze gegevens door en maak hen warm voor een lidmaatschap.

Als lid zullen je mailadres en je basis adresgegevens in onze database worden bewaard, enkel met het doel om u verder op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten. Wij geven deze informatie geenszins door aan derden. U hebt tevens ten alle tijde het recht om uw informatie in onze database te raadplegen, wijzigingen te vragen of de vermelding te laten wissen. Wens je meer info, stuur dan een bericht naar info@liershopping.be.

Heb je nog vragen of suggesties, aarzel dan niet om contact op te nemen. Dat kan het eenvoudigste via info@liershopping.be.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *