Algemene Vergadering

25 februari 2019 | 20 uur | L’Osteria 53
Grote Markt 53

 

Bij deze word je van harte uitgenodigd op de Algemene Vergadering van onze vzw. Op de agenda:
– Werking 2018
– Financieel verslag 2018
– Ledenwerving 2018
– Begroting 2019
– Kwijting bestuurders
– Kandidaturen bestuurders
– Planning 2019

We roepen iedereen die zich geroepen voelt ook op om zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Geef je kandidatuur door aan één van onze bestuursleden, of mail bestuur@liershopping.be, liefst ten laatste één week voor de algemene vergadering

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *